Đánh giá nội dung này

Thuế thu nhập cá nhân là gì? là khoản tiền thuế đánh vào thu nhập trích từ tiền lương & các khoản thu nhập khác của cá nhân thì được gọi là thuế thu nhập cá nhân. Đối tượng phải chịu Thuế thu nhập cá nhân gồm cả những cá nhân cư trú tại Việt Nam & những cá nhân không lưu trú tại Việt Nam

tinh thue thu nhap ca nhan 04120914441 1 1
Thuế thu nhập cá nhân 2020 – Biểu mẫu và cách tính thuế

Trường hợp nào là cá nhân cư trú và là cá nhân không cư trú tại Việt Nam:

Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện, sau:

  • Có mặt tại Việt nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam.
  • Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.

Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện quy định trên

ĐIỀU KIỆN HOÀN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN:

Những cá nhân đã nộp thừa tiền thuế thu nhập cá nhân: Trong năm đó cá nhân đã nộp tạm tiền thuế lớn hơn số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp sau khi quyết toán thuế cuối năm.

Tại thời điểm nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân chính là Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân phải có Mã số thuế cá nhân (Xem thêm Hướng dẫn cách tra cứu mã số thuế cá nhân)

Có giấy hoàn thuế thu nhập cá nhân

HỒ SƠ THỦ TỤC HOÀN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN GỒM:

Căn cứ theo Điều 53 Thông tư 156/2013/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 92/2015/TT-BTC), hồ sơ hoàn Thuế Thu nhập cá nhân gồm các thủ tục sau đây:

thu tuc hoan thue thu nhap ca nhan1 1 1
Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân 2020

Bước 1: Điền vào Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [47] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu [49] – “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN khi quyết toán thuế.

TẢI MẪU TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan thuế đã nộp tiền thuế thu nhập cá nhân

Bước 3: Giải quyết hồ sơ hoàn thuế

Thời gian giải quyết chậm nhất là 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm giải quyết thủ tục hoàn thuế TNCN (Theo khoản 3 Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC).